Τι είναι το οπτικό πεδίο;

Το οπτικό πεδίο είναι ο χώρος που μας περιβάλει όταν προσηλώνουμε σε ένα κ...

Read More
Γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας: laser θεραπεία

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 γίνανε πολλ...

Read More
Amsler Grid

Το πλέγμα Amsler είναι ένας πίνακας που χρησι...

Read More
Η θεραπεία της αμβλυωπίας

Σκοπός κάθε θεραπευτικής μεθόδου για την αντι...

Read More
Ενδοφθάλμια Πίεση

Το μάτι είναι σαν μια μπάλα και χρειάζεται να διατηρήσει ένα επίπεδο πιέσε...

Read More
Corneal Inlays & Onlays

Tα κερατοειδικά ενθέματα είναι βιοσυμβατά υλι...

Read More
Καταρράκτης ματιών

Ο καταρράκτης είναι η θόλωση του κρυσταλλοειδούς φακού του ματιού. Μπορεί ...

Read More
yag-laser
Laser Μυωπίας, πως γίνεται;

Το lasik (laser μυωπίας) είναι μια χειρουργική μέθοδος που διαρκεί λίγα λε...

Read More
παιδοφθαλμολογία
10 tips που θα πρέπει να σας οδηγήσουν στον οφθαλμίατρο

Η τακτική παρακολούθηση της όρασης του παιδιού μας και οφθαλμολογική μέριμ...

Read More
οπτικό νεύρο
Όσα θέλετε να μάθετε για το οπτικό νεύρο

Το οπτικό νεύρο είναι το καλώδιο που συνδέει το μάτι με τον εγκέφαλο. 'Όπω...

Read More