Η θεραπεία της αμβλυωπίας

Σκοπός κάθε θεραπευτικής μεθόδου για την αντι...

Read More
Ενδοφθάλμια Πίεση

Το μάτι είναι σαν μια μπάλα και χρειάζεται να διατηρήσει ένα επίπεδο πιέσε...

Read More
Corneal Inlays & Onlays

Tα κερατοειδικά ενθέματα είναι βιοσυμβατά υλι...

Read More
Καταρράκτης ματιών

Ο καταρράκτης είναι η θόλωση του κρυσταλλοειδούς φακού του ματιού. Μπορεί ...

Read More
yag-laser
Laser Μυωπίας, πως γίνεται;

Το lasik (laser μυωπίας) είναι μια χειρουργική μέθοδος που διαρκεί λίγα λε...

Read More
παιδοφθαλμολογία
10 tips που θα πρέπει να σας οδηγήσουν στον οφθαλμίατρο

Η τακτική παρακολούθηση της όρασης του παιδιού μας και οφθαλμολογική μέριμ...

Read More
οπτικό νεύρο
Όσα θέλετε να μάθετε για το οπτικό νεύρο

Το οπτικό νεύρο είναι το καλώδιο που συνδέει το μάτι με τον εγκέφαλο. 'Όπω...

Read More
χρωστικό γλαύκωμα
Τι είναι το χρωστικό γλαύκωμα;

Το χρωστικό γλαύκωμα είναι ένα σχετικά σύνηθες γλαύκωμα και μια δυνητικά σ...

Read More
Στραβισμός – η βασική εξέταση

Έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία του στραβισμού ...

Read More
Γλαυκωμα
Γλαύκωμα κλειστής γωνίας

Το οξύ γλαύκωμα κλειστής γωνίας είναι μια επείγουσα κατάσταση και οφείλετα...

Read More