Πλήρης απεικόνιση του προσθίου/οπισθίου ημιμορίου

Πλήρης απεικόνιση του προσθίου ημιμορίου

Καταγραφή του οπτικού συστήματος του κερατοειδούς, της ίριδας και του κρυσταλλοεδούς φακού με βιντεοσκόπηση, φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης, οπτική τομογραφία συνοχής προσθίου ημιμορίου, τοπογραφίας κερατοειδούς και παχυμετρίας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για την παρακολούθηση του καταρράκτη, εκτατικών διεργασιών, κερατόκονου κ.τ.λ.
Πλήρης απεικόνιση του οπισθίου ημιμορίου

Πλήρης απεικόνιση του οπισθίου ημιμορίου με SD-OCT υπερυψηλής ανάλυσης για την παρακολούθηση της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας, του διαβητικού οιδήματος της ωχράς κ.τ.λ.

Posted in realeyes, υπηρεσίες.