Γλαύκωμα κλειστής γωνίας

25 Νοέ
Γλαυκωμα

Το οξύ γλαύκωμα κλειστής γωνίας είναι μια επείγουσα κατάσταση και οφείλεται στο κλείσιμο της γωνίας από την ίριδα όταν πιέζεται μπροστά από το φακό του ματιού. Αυτό δημιουργεί ένα κορικό αποκλεισμό, κλείνει δηλαδή η δίοδος κυκλοφορίας του υδατοειδούς υγρού από τον οπίσθιο στον πρόσθιο θάλαμο.

γλαύκωμα

Το υδατοειδές υγρό που παράγεται φυσιολογικά στον οπίσθιο θάλαμο δεν μπορεί να κυκλοφορήσει στον πρόσθιο θάλαμο, πιέζει έτσι μπροστά την περιφερική ίριδα η

οποία πάει και κλείνει τον ηθμό με αποτέλεσμα η πίεση να αυξάνει σε δραματικά υψηλά επίπεδα.

Με το Laser ανοίγουμε μια τρύπα στη περιφερική ίριδα(Laser ιριδοτομή) και δημιουργούμε μια νέα δίοδο επικοινωνίας μεταξύ προσθίου και οπισθίου θαλάμου.

Αυτό εξισορροπεί την πίεση ανάμεσα στον πρόσθιο και οπίσθιο θάλαμο του ματιού, σπάει τον κορικό αποκλεισμό και κάνει την ίριδα να επιστρέψει πίσω στη φυσιολογική της θέση ανοίγοντας έτσι τη γωνία και επιτρέποντας το υδατοειδές υγρό να αποχετευτεί και πάλι φυσιολογικά.