Ποιες είναι οι δομές του ματιού που σχετίζονται με γλαύκωμα;

Ποιες είναι οι δομές του ματιού που σχετίζονται με γλαύκωμα;

Τρείς είναι οι δομές του ματιού που σχετίζονται ανατομικά με την οικογένεια των παθήσεων που είναι γνωστή ως γλαύκωμα:

  • το οπτικό νεύρο (αναφέρεται και ως οπτική θηλή ή οπτικός δίσκος),
  • το ακτινωτό σώμα
  • η γωνία του προσθίου θαλάμου.

Οπτικό νεύρο: διαβάστε περισσότερα. 

Το ακτινωτό σώμα (ciliary body) είναι το πρόσθιο τμήμα του ραγοειδούς χιτώνα του ματιού ακριβώς πίσω από την ίριδα και είναι το σημείο όπου παράγεται το υδατοειδές υγρό.

Το υδατοειδές υγρό όπως κυκλοφορεί μέσα στον πρόσθιο θάλαμο

Η γωνία του προσθίου θαλάμου είναι η περιοχή ανάμεσα στον κερατοειδή και την ίριδα και περιέχει ένα δικτυωτό σχηματισμό που ονομάζεται διηθητικός ηθμός (trabeculum) από όπου αποχετεύεται κατά κύριο λόγο το υδατοειδές υγρό.

Το υδατοειδές υγρό κυκλοφορεί στο πρόσθιο θάλαμο του ματιού και προσφέρει οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά στη περιοχή αυτή.

Παράγεται σε σχετικά σταθερό ρυθμό από το ακτινωτό σώμα. Ο διηθητικός ηθμός ενεργεί σαν κόσκινο ανάμεσα στο μάτι το κανάλι του Schlemm και το φλεβικό σύστημα που παρεμβάλλεται, προκειμένου να αποχετευτεί στη συστηματική κυκλοφορία.

Η ενδοφθάλμια πίεση (η πίεση του ματιού) εξαρτάται από το ρυθμό παραγωγής του υδατοειδούς υγρού και την αντίσταση που προβάλει ο διηθητικός ηθμός στην αποχέτευση του.


Posted in Άρθρα and tagged .