Πως συνδέεται το γλαύκωμα με το οφθαλμικό τραύμα;

Πως συνδέεται το γλαύκωμα με το οφθαλμικό τραύμα;

Παιδάκι με ιριδοδιάλυση μετα απο ένα θλαστικό τραύμα

Υπάρχουν δύο κατηγορίες τραυμάτων που μπορούν να πλήξουν τον οφθαλμό: τα διατιτρένοντα και τα θλαστικά.

Τα διατιτρένοντα τραύματα διαταράσσουν το βολβό και τις δομές του και μπορούν να τον καταστρέψουν και να οδηγήσουν σε μόνιμη αύξηση της ενδοφθάλμιας πιέσεως και συνεπώς σε εμφανές γλαύκωμα.

Τα θλαστικά τραύματα όπως από γροθιά, μπάλα ή άλλα αντικείμενα μπορεί επίσης να προκαλέσουν γλαύκωμα.Τα τραύματα αυτά παραμορφώνουν το βολβό, προκαλούν διάτμηση στα εσώτερα τοιχώματά του και είναι υπεύθυνα για χρόνια και ύπουλα γλαυκώματα.

Ανάλογα τη δύναμη του προσπίπτοντος σώματος μπορεί να προκύψει ρήξη της ίριδας (ιριδοδιάλυση),ή του ακτινωτού σώματος (κυκλοδιάλυση) και υποχώρηση της γωνίας.

Στην οξεία φάση, ο οφθαλμός μπορεί να παρουσιάσει ύφαιμα (αιμορραγία στο πρόσθιο θάλαμο) ενώ η πίεση μπορεί να είναι χαμηλή, φυσιολογική ή υψηλή. Για πολλούς μήνες ή και χρόνια μετά, η πίεση μπορεί να εξακολουθεί να είναι φυσιολογική και το γλαύκωμα από υποχώρηση της γωνίας να εμφανιστεί αργότερα.

Η θεραπεία είναι η ίδια όπως αυτή του γλαυκώματος ανοιχτής γωνίας εκτός από το γεγονός ότι τα μυωτικά θα πρέπει να αποφεύγονται γιατί προκαλούν το αντίθετο αποτέλεσμα στην πίεση. Όλοι οι ασθενείς με υποχώρηση της γωνίας πρέπει να εξετάζονται περιοδικώς για την πιθανότητα ανάπτυξης γλαυκώματος.

Posted in Άρθρα and tagged .