Γλαύκωμα κλειστής γωνίας

Υπεραιμία επιπεφυκότα (κόκκινο βέλος),κόρη σε ημιδιαστολή (άσπρο βέλος) και θόλωση του κερατοειδούς προκαλούνται απο την υψηλή πίεση στο οξύ γλαύκωμα

Το γλαύκωμα κλειστής γωνίας είναι μια μορφή γλαυκώματος που μπορεί να είναι οξύ ή χρόνιο, με ή χωρίς συμπτώματα. Αυτή η μορφή λίγα κοινά σημεία έχει με το χρόνιο γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας και προέρχεται από απόφραξη του διηθητικού ηθμού από την περιφερική ίριδα είτε από απλή και αναστρέψιμη εναπόθεση, είτε από τη δημιουργία ινώδους ιστού μεταξύ της ίριδος και του ηθμού.

Τα αίτια μπορεί να είναι γνωστά ή άγνωστα και να οφείλονται σε ραγοειδίτιδα, νεοαγγείωση (δευτεροπαθές γλαύκωμα κλειστής γωνίας) ή σε άλλες μη καθορισμένες αιτίες (πρωτοπαθές γλαύκωμα κλειστής γωνίας).

Τυπικά συμβαίνει σε υπερμετρωπικά μάτια τα οποία είναι μικρότερα σε μέγεθος από τα συνήθη μάτια και στα οποία οι δομές που συμμετέχουν στο γλαύκωμα (ίριδα, κερατοειδής, κρυσταλλοειδής φακός, γωνία προσθίου θαλάμου) βρίσκονται σε στενή επαφή μεταξύ τους.

Ποιος είναι όμως ο μηχανισμός δημιουργίας οξέος γλαυκώματος κλειστής γωνίας;

Κατά την πέμπτη ή έκτη δεκαετία της ζωής ο κρυσταλλοειδής φακός μεγαλώνει, αυξάνει σε μέγεθος και εφαρμόζει πιο σφικτά στο κορικό χείλος. Από εκεί περνάει το υδατοειδές υγρό που παράγεται από το ακτινωτό σώμα (οπίσθιο θάλαμο) προκειμένου να κυκλοφορήσει στο πρόσθιο θάλαμο και να αποχετευτεί.

Αυτή η παρεμπόδιση της κυκλοφορίας του υδατοειδούς υγρού διαμέσου της κόρης, γνωστή ως σχετικός κορικός αποκλεισμός, παγιδεύει το υδατοειδές πίσω από την κόρη, αυξάνει την πίεση στον οπίσθιο θάλαμο περισσότερο από αυτή του προσθίου και πιέζει την ίριδα μπροστά που πηγαίνει και κλείνει τη γωνία αποχέτευσης.

Οξύ γλαύκωμα κλειστής γωνίας:
Σε αντίθεση με το χρόνιο γλάυκωμα ανοιχτής γωνίας που δεν δίνει συμπτώμτα, το οξύ γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας παρουσιάζεται με οξύ και σοβαρό πόνο στα μάτια, θάμβος στην όραση, χρωματιστά άλω γύρω από τα φώτα, τάση για έμετο και έμετο.
 

Αυτή η απόφραξη του ηθμού από την περιφερική ίριδα (γλαύκωμα κλειστής γωνίας) οδηγεί σε απότομη και δραμματική αύξηση της ενδοφθάλμιου πιέσεως από τα 10-20mmHg που είναι φυσιολογικά στα 60 mmHg ή και παραπάνω. Αυτό οδηγεί σε οίδημα του κερατοειδούς με πτώση της όρασης, άλως και σοβαρό οφθαλμικό άλγος από την ισχαιμία της ίριδας και το οίδημα του κερατοειδούς. Ο κορικός αποκλεισμός γίνεται ισχυρότερος όταν η κόρη είναι σε ημιδιαστολή. Δεν είναι λοιπόν ασυνήθιστο η έναρξη του οξέως γλαυκώματος να συνδυάζεται με διαστολή της κόρης από stress, το σκοτάδι ή διάφορα φάρμακα.

Η θεραπεία πρέπει να είναι άμεση και στοχεύει στην αναστροφή του κορικού αποκλεισμού. Αν ένα μάτι είναι σε αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξει κορικό αποκλεισμό και οξύ γλαύκωμα αυτό μπορεί να προληφθεί με ένα ειδικό Laser δημιουργώντας μία νέα οδό επικοινωνίας του προσθίου με τον οπίσθιο θάλαμο με μια περιφερική ιριδεκτομή.

Posted in Άρθρα and tagged .