Αυτόματα ηλεκτρονικά διαθλασίμετρα – κερατόμετρα NIDEK και VISIONIX.

Αυτόματα ηλεκτρονικά διαθλασίμετρα – κερατόμετρα

Αυτόματα ηλεκτρονικά διαθλασίμετρα – κερατόμετρα

Συστήματα αυτόματης μέτρησης της διαθλαστικής κατάστασης του οφθαλμού.

Διαθέτουν εκτός από τον standard αισθητήρα ΙR και αισθητήρα wavefront (Shack-Hartmann) με μεγάλη ακρίβεια μετρήσεων και ενσωματώνουν πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες μέτρησης, ευθυγράμμισης και εστίασης, με ενσωματωμένο θερμογραφικό εκτυπωτή και  με δυνατότητα μέτρησης της διαμέτρου της κόρης σε φωτοπικές και σκοτοπικές συνθήκες, των διαστάσεων του κερατοειδούς και των κερατομετρικών παραμέτρων, εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα.

Posted in εξοπλισμός.