Ερώτηση Γιάννης Μ. 28/12/2014

Ερώτηση

Βλέπω από το ένα μάτι 5 με 10 φόρες τη μέρα κάτι κίτρινο σαν αστραπή που κρατάει για κλάσματα δευτερολέπτου. Τι μπορεί να είναι αυτό;

Απάντηση

Πρόσεξε: Οι αστραπές στα μάτια ονομάζονται φωταψίες και μπορεί να οφείλονται σε έλξεις του υαλοειδούς στον αμφιβληστροειδή (ο οποίες μπορεί να προκαλέσουν αποκόλληση) ή σε διάφορες άλλες οφθαλμολογικές παθήσεις.

Πολλές φορές,όταν είναι τόσο σύντομες και όχι μόνιμες, είναι συνήθως παροδικές και χωρίς παθολογικά ευρήματα από τον οφθαλμό. Σε κάθε περίπτωση προγραμμάτισε μια πλήρη οφθαλμολογική εξέταση να δεις τι συμβαίνει.

 

Posted in Ερωτήσεις.