Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας – Παράγοντες κινδύνου!

Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας είναι:

• Γήρανση. Η προχωρημένη μορφή της ΗΕΩ εμφανίζεται σε λιγότερο από 1% των ανθρώπων στα 60 τους και σε περισσότερο από 15% των ανθρώπων στα 90 τους, σύμφωνα με το Canadese Medical Association Journal –Feb 2004.

• Η παχυσαρκία και η καθιστική ζωή. Υπέρβαροι ασθενείς με εκφύλιση της ωχράς κηλίδας είχαν περισσότερο από το διπλάσιο κίνδυνο ανάπτυξης προχωρημένης μορφής της πάθησης συγκριτικά με άτομα με φυσιολογικό βάρος σώματος, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύεται στο Archives of Ophthalmology, June 2003). Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, υπέρβαροι με έντονη σωματική δραστηριότητα τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα, είχαν μειωμένο κίνδυνο ανάπτυξης προχωρημένης ΗΕΩ, σε σύγκριση με εκείνους που έκαναν καθιστική ζωή.

• Η κληρονομικότητα. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν το ρόλο της κληρονομικότητας και συγκεκριμένες παραλλαγές διαφορετικών γονιδίων να είναι παρόντες στα περισσότερα άτομα που έχουν εκφύλιση της ωχράς κηλίδας.

• Υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση). Το Investigative Ophthalmology και το Vision Science ανέφερε τα αποτελέσματα μιας ευρωπαϊκής μελέτης που αποδεικνύουν ότι η υπέρταση μπορεί να σχετίζεται με την ανάπτυξη της εκφύλισης της ωχράς κηλίδας (Σεπτέμβριος 2003).

• Κάπνισμα. Το κάπνισμα είναι πλέον ένας αποσαφηνισμένος παράγοντας κινδύνου για την ΗΕΩ. Επιπλέον το British Journal of Ophthalmology στις αρχές του 2006, δημοσιεύει αποτελέσματα μιας μελέτης που δείχνει ότι οι άνθρωποι που ζουν μαζί με έναν καπνιστή διατρέχουν διπλάσιο κίνδυνο ανάπτυξης ΗΕΩ σε σχέση με αυτούς που βρίσκονται σε περιβάλλον μακριά από καπνό.

• Ανοιχτό χρώμα ματιών. Η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας εμφανίζεται πιο συχνά στους Καυκάσιους πληθυσμούς, ιδιαίτερα σε άτομα με ανοιχτό χρώμα δέρματος και ανοιχτό χρώμα ματιών.Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο British Journal of Ophthalmology (Ιανουάριος 2006) δεν βρήκε καμία συσχέτιση μεταξύ της ΗΕΩ και της έκθεσης στον ήλιο. Η μελέτη αυτή έρχεται σε αντίφαση με πολλές προηγούμενες μελέτες που δείχνουν ότι το λευκό δέρμα και τα ανοιχτόχρωμα μάτια είναι παράγοντες κινδύνου για την ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας.Ωστόσο κανένα αποδεικτικό στοιχείο προς τα παρόν δεν έχει επιβεβαιώσει τη σύνδεση μεταξύ ΗΕΩ και έκθεσης στον ήλιο

• Ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων. Ορισμένες περιπτώσεις της εκφύλισης της ωχράς κηλίδας μπορεί να προκληθούν από παρενέργειες διάφορων τοξικών φαρμάκων, όπως το Aralen (χλωροκίνη, ένα φάρμακο κατά της ελονοσίας) ή οι φαινοθειαζίνες.