Custom Lasik – Wavefront Based Lasik

Custom Lasik – Wavefront Based Lasiklaser μυωπιας

To custom Lasik επίσης γνωστό ως wavefront-guided Lasik χρησιμοποιεί 3D-πληροφορίες από το οπτικό σύστημα του ματιού και καθοδηγεί τη σμίλευση βασιζόμενο στις πληροφορίες αυτές. Με τη wavefront τεχνολογία έχετε τη δυνατότητα να βελτιώσετε όχι μόνο το πόσο πολύ μπορείτε να δείτε σύμφωνα με τη γραμμή 10/10 του πίνακα Snellen, αλλά και το πόσο καλά μπορείτε να δείτε.

H wavefront τεχνολογία χρησιμοποιεί ένα ειδικό μηχάνημα που λέγετε αμπερόμετρο και το οποίο λαμβάνει ουσιαστικά ένα δακτυλικό αποτύπωμα του ματιού. Αυτό το μοναδικό δακτυλικό αποτύπωμα χρησιμοποιείται στη συνέχεια σε ένα εξίσου εξειδικευμένο μηχάνημα Laser για να καθοδηγήσει τη σμίλευση και να διορθώσει την όραση μηδενίζοντας θεωρητικά όλες τις οπτικές εκτροπές του ματιού (abberations).

Ποια η διαφορά μεταξύ wavefront-guided Lasik και συμβατικού Lasik ;

Η συμβατική ή τυπική διόρθωση της όρασης με Laser χρησιμοποιεί τη συνταγή των γυαλιών ως βάση για τη διόρθωση της όρασης. Η wavefront τεχνική είναι πολύ διαφορετική. Το αμπερόμετρο μετρά όλες τις εκτροπές του ματιού συμπεριλαμβανομένης και εκείνης της συνταγής των γυαλιών για να διορθώσει το συνολικό σφάλμα. Δημιουργεί ένα 3-D χάρτη ο οποίος καταδεικνύει όλες τις ανωμαλίες του οπτικού συστήματος (εκτροπές) και καθοδηγεί το laser σύμφωνα με τις εκτροπές αυτές. Προσφέρει έτσι εξαιρετικά ακριβή και εξατομικευμένα αποτελέσματα στη διόρθωση της όρασης που θα ήτανε αδύνατο να επιτευχθούν με την παραδοσιακή επέμβαση Lasik.

Γιατί η wavefront διόρθωση θεωρείται εξατομικευμένη επέμβαση;

laser μυωπιαςΓιατί απλούστατα δεν είναι όλα τα μάτια το ίδιο.  Για παράδειγμα δύο υγιή μάτια με 3.00 D μυωπία δεν είναι ίδια και όμως, η συμβατική Laser σμίλευση του κερατοειδή εφαρμόζει ακριβώς το ίδιο laser και τα δύο μάτια. Δύο υγιή μάτια με 3.00 D μυωπία δεν είναι ίδια γιατί έχουν διαφορετική όραση και αυτό γιατί έχουν διαφορετικό κερατοειδή και φακό, οι οποίοι παράγουν οπτικές εκτροπές διαφορετικές για κάθε μάτι.

Τι είναι οι οπτικές εκτροπές;

Κάθε ανωμαλία στον κερατοειδή ή τον κρυσταλλοειδή φακό του ματιού έχει σαν αποτέλεσμα οι οπτικές ακτίνες να μην εστιάζονται πάνω στον αμφιβληστροειδή και να προκαλούν θάμβος στην όραση. Κοινές οπτικές εκτροπές είναι η μυωπία η υπερμετρωπία και ο αστιγματισμός. Αυτές οι εκτροπές διορθώνονται με γυαλιά και ονομάζονται εκτροπές κατώτερης τάξεως.

Η wavefront τεχνολογία μας έδειξε ότι πέρα από τις εκτροπές χαμηλής τάξεως που όλοι γνωρίζουμε, υπάρχουν και εκτροπές υψηλής τάξεως που δεν διορθώνονται με γυαλιά. Οι πιο συχνές είναι η σφαιρική εκτροπή και το κώμα και αυτές είναι υπεύθυνες για πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ιδίως το βράδυ όταν η κόρη του ματιού διαστέλλεται με άλως γύρω από τα φώτα, φωτοστέφανα στο έντονο φως, μείωση της ευαισθησίας αντίθεσης, δυσκολία στη νυχτερινή οδήγηση κτλ.

Όποιος πληρεί τις προϋποθέσεις για Lasik είναι επίσης κατάλληλος wavefront-guided θεραπεία;

Αν το αμπερόμετρο δεν μπορεί να κάνει απολύτως ακριβές μετρήσεις τότε δεν μπορούμε να μιλήσουμε για wavefront-guided διόρθωση της όρασης. Αυτό εξαρτάται από το μάτι. Μάτια με ουλές στον κερατοειδή ή με πολύ μικρές κόρες δεν είναι δυνατόν να μετρηθούν αξιόπιστα. Η ποιότητα των δακρύων είναι επίσης δυνατό να επηρεάσει την αξιοπιστία των μετρήσεων σε ορισμένες περιπτώσεις. Το 95% όμως των ατόμων κατάλληλων για Lasik είναι επίσης κατάλληλοι υποψήφιοι για wavefront-guided Lasik.

Τι άλλο θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζουν οι υποψήφιοι για Lasik;

laser μυωπιαςΟι διαφορές μεταξύ συμβατικού lasik και wavefront guided Lasik δεν είναι σημαντικές όταν κοιτάμε για παράδειγμα ένα πίνακα Snellen στο Ιατρείο και μετράμε την οπτική οξύτητα. Οι διαφορές είναι πιο εμφανείς σε άλλες πτυχές της όρασης που απαιτούν ιδιαίτερα υψηλή ποιότητα όρασης όπως η οδήγηση το βράδι  η αναγνώριση ενός προσώπου μέσα στο πλήθος, η ανάγνωση μιας πινακίδας μες την ομίχλη κτλ.

Η πολλά υποσχόμενη wavefront τεχνολογία έφερε στο προσκήνιο το θέμα της Super-όρασης ακριβώς γιατί μηδενίζοντας όλες τις οπτικές εκτροπές του οπτικού συστήματος η όραση μπορεί να είναι καλύτερη των 10/10. Αν και αυτό θεωρητικά μπορεί να συμβεί, οι εκτροπές που εισάγουμε με την οποιαδήποτε διαθλαστική επέμβαση είναι δύσκολο να προβλεφθούν με αποτέλεσμα η super-όραση να είναι μια υπεραισιόδοξη όψη του νομίσματος και ένα διαφημιστικό τρικ προς το παρόν παρά η πραγματική αλήθεια.

Τι είναι η ευαισθησία αντίθεσης;

Οπτικές εκτροπές σε έναν φυσιολογικό κερατοειδή

Μερικές φορές οι ασθενείς παραπονούνται για προβλήματα στην ποιότητα της όρασης, όπως να μην είναι σε θέση να δουν σε αμυδρό ή χαμηλό φωτισμό. Αυτό έχει να κάνει με την ευαισθησία αντίθεσης που μειώνεται στο αμυδρό φώς. Πριν τη μέτρηση των οπτικών εκτροπών και του μετώπου κύματος με το αμπερόμετρο, δεν υπήρχε τίποτα που να μπορούσαμε να κάνουμε για τη μέτρηση ή τη θεραπεία των εκτροπών ανώτερης τάξης. Με την επαναστατική αυτή τεχνολογία, μπορούμε πλέον να μετρήσουμε αυτές τις εκτροπές και να δείξουμε στον ασθενή τι ακριβώς συμβαίνει στα μάτια του, να συνδέσουμε τις πληροφορίες αυτές με το laser και να βελτιώσουμε τη συνολική ποιότητα της όρασης καλύτερα από ότι στο παρελθόν.

Δεν είναι κοινά αποδεκτό ότι η wavefront-guided LASIK μπορεί να θεραπεύσει όλες τις εκτροπές και να προσφέρει καλύτερη ποιότητα όρασης. Μελέτες δείχνουν ότι τόσο η wavefront LASIK όσο και η συμβατική LASIK μέθοδος είναι δυνατόν να εισάγουν εκτροπές υψηλής τάξεως λόγω αλλαγής του φυσικού σχήματος της επιφάνειας του ματιού.

Posted in Άρθρα and tagged , , .