Νεοαγγειακό γλαύκωμα – Τι είναι;

γλαυκωμαΤο νεοαγγειακό γλαύκωμα είναι μια από τις πιο καταστρεπτικές μορφές γλαυκώματος. Η αύξηση της ενδοφθάλμιου πιέσης προκύπτει από συνέχειες που οδηγούν σε απόφραξη της γωνίας λόγω συσπάσεως νεοαγγειακού ιστού. Ο νεοαγγειακός ιστός είναι αποτέλεσμα βαριάς και χρόνιας ισχαιμίας του αμφιβληστροειδή.

Αναλυτικά, όταν η οξυγόνωση του αμφιβληστοειδούς είναι ανεπαρκής παράγεται ένας αγγειογενετικός παράγοντας(VEGF) που προκαλεί το σχηματισμό νεοαγγείων που αναπτύσσονται παντού προκειμένου να προσφέρουν οξυγόνο στον ισχαιμικό αμφιβληστροειδή.

γλαυκωμα

Αυτά τα νεοαγγεία δυστυχώς είναι εύθραυστα, αιμορραγούν και προκαλούν προβλήματα που απειλούν την όραση. Όταν αναπτύσσονται στο πρόσθιο θάλαμο και ειδικότερα στο διηθητικό ηθμό, τότε κλείνουν τη γωνία που αποχετεύεται το υδατοειδές υγρό και προκαλούν γλαύκωμα κλειστής γωνίας που ονομάζεται νεοαγγειακό γλαύκωμα.

Ο κοινός παρονομαστής, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, είναι η ισχαιμία του αμφιβληστροειδούς η οποία μπορεί να οφείλεται στις εξής αιτίες:
1. Ισχαιμική απόφραξη της κεντρικής φλέβας του αμφιβληστροειδούς. Αυτή είναι και η πιο κοινή αιτία νεοαγγειακού γλαυκώματος. Αφορά ηλικιωμένους ανθρώπους ως επί το πλείστον με συστηματική υπέρταση, οι οποίοι μετά από απόφραξη του κύριου φλεβικού κλάδου του αμφιβληστροειδούς έχουν έως και 50% πιθανότητα να εμφανίσουν εκτεταμένες περιοχές ισχαιμίας και οφθαλμικής νεοαγγείωσης.


γλαυκωμα2. Σακχαρώδης διαβήτης. Μπορεί να προκαλέσει νεοαγγειακό γλαύκωμα όταν είναι από πολύ καιρό και όχι καλά ελεγχόμενος. Η παθογένεια αφορά τα μικρά αγγεία του αμφιβληστροειδή τα οποία παρουσιάζουν χαρακτηριστικά μικροαγγειακής απόφραξης και διαρροής. Τα επακόλουθα είναι η αμφιβληστροειδική ισχαιμία και η υποξία, που με τη σειρά της εκλύει αγγειογενετικούς παράγοντες(VEGF) που προκαλούν νεοαγγείωση επί του αμφιβληστροειδούς, επί της κεφαλής του οπτικού νεύρου, επί της ίριδος ή της γωνίας του προσθίου θαλάμου. Στη φωτογραφία δίπλα παρατηρήστε πως τα νεοαγγεία έχουν εισβάλει στην ίριδα και στη γωνία του προσθίου θαλάμου σε ένα μάτι με υψηλή ενδοφθάλμια πίεση λόγω ισχαιμίας του αμφιβληστροειδούς.

γλαυκωμα

3. Αλλές σπάνιες αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν νεοαγγειακό γλαύκωμα και θα πρέπει να κινήσουν υποψίες ιδίως όταν το γλαύκωμα αφορά νέους ανθρώπους είναι οι χρόνιες ενδοφθάλμιες φλεγμονές, οι ενδοφθάλμιοι όγκοι, η απόφραξη της καρωτίδος ή τα καρωτίδο-σηραγγώδη συρίγγια.

Η θεραπεία του νεοαγγεικού γλαυκώματος είναι πολυπαραγοντική και στοχεύει στην αντιμετώπιση της αμφιβληστροειδικής ισχαιμίας και των παραγόντων που τη δημιούργησαν, καθώς και στον έλεγχο της πιέσεως με φαρμακευτική αγωγή ή χειρουργική θεραπεία.

Posted in Άρθρα and tagged .