Η ανατομία του οπτικού συστήματος & παθήσεις του ΚΝΣ (Κεντρικού Νευρικού Συστήματος).

Ο σύνδεσμος μεταξύ ματιών και εγκεφάλου είναι το οπτικό νεύρο το καλώδιο το οποίο διατρέχει όλο τον εγκέφαλο για να καταλήξει στον ινιακό λοβό. Το καλώδιο αυτό χιάζεται στο ύψος της υπόφυσης και σχηματίζει τις οπτικές ταινίες οι οποίες φτάνουν μέχρι τα έσω γονατώδη σώματα. Από εκεί ξεκινάει η οπτική ακτινοβολία που διατρέχει το πίσω μέρος του εγκεφάλου και καταλήγει στον οπτικό φλοιό της πληκτραίας σχισμής του ινιακού λοβού.
Η διαδικασία της όρασης είναι πολύπλοκη και γίνεται σε 2 στάδια:
1. απόκτηση του ειδώλου από τα μάτια
2. επεξεργασία μέσα στον εγκέφαλο.

Περίπου τo 10% των οπτικών ινών φέρονται στον προτετραδυμικό πυρήνα όπου εξυπηρετούνται τα οπτοκινητικά ανακλαστικά και τα ανακλαστικά του φωτός. Οι έξι αναδιπλούμενες στοιβάδες των κυττάρων του έξω γονατώδους σώματος δέχονται χιασμένες (1-4-6) και αχίαστες (2-3-5) ίνες ιεραρχικά και από τα δύο μάτια.

Μετά την έξοδο τους από το έξω γονατώδες σώμα κατά το οπίσθιο σκέλος της έσω κάψας, η οπτική ακτινοβολία έρχεται σε επαφή με την ακουστική ακτινοβολία και την κύρια αισθητική οδό.

Βλάβες της περιοχής αυτής προκαλούν ημιανοψία και ημιαναισθησία. Στη γραμμωτή περιοχή της πληκτραίας σχισμής καταλήγουν οι οπτικές ίνες από το κέντρο της οράσεως (την ωχρά κηλίδα) που ενώ αντιπροσωπεύει σε μέγεθος το 1/1000 του αμφιβληστροειδούς καταλαμβάνει το 1/3 του οπτικού φλοιού.

Συνεχής αξοπλασματική ροή με διπλή κατεύθυνση (φυγόκεντρος και κεντρομόλος) μεταφέρει πληροφορίες συνεχώς από τα μάτια προς τον εγκέφαλο και αντιθέτως. Διακοπή της αξοπλασματικής ροής από ανοξία, αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση ή φάρμακα(π.χ χλωροπρομαζίνη) δημιουργεί βαμβακόμορφες αλλοιώσεις (McLeod 1973).

Καταστροφή της γραμμωτής περιοχής(πεδίο 17 Brodman) δημιουργεί απώλεια της οπτικής αίσθησης την οποία ο πάσχων αγνοεί!

Καταστροφή της παραγραμμωτής περιοχής (πεδίο 19) φέρνει ψυχική τύφλωση ή οπτική αγνωσία, δηλαδή ο πάσχων βλέπει αλλά δεν αναγνωρίζει τα αντικείμενα που τον περιβάλλουν.

Διάφορες άλλες βλάβες του εγκεφάλου μπορούν ανεπανόρθωτα να προσβάλλουν το οπτικό σύστημα και την όραση:

Όγκοι της υπόφυσης:το χρωμόφοβο αδένωμα που αποτελεί στον πιο συχνό πρωτοπαθή ενδοκρανιακό όγκο.
Όγκοι κροταφικού ή βρεγματικού λοβόυ.

Καλοήθης ενδοκράνια υπέρταση (ψευδοόγκος).

Υπερπυρηνικές διαταραχές των κινητικών κέντρων.

Βλάβες του γεφυρικού παράμεσου δικτυωτού σχηματισμού(ΓΠΔΣ) ή του έσω επιμήκες δεματίου (ΕΕΔ).

Ισχασιμικές κρίσεις του καρωτιδικού ή σπονδυλοβασικού συστήματος.

Οπτικές οπισθοβολβικές νευρίτιδες.

Απομυελινωτικές νόσοι όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας.

Θρόμβωση μέσης ή οπίσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας.

Πρόσθια ισχαιμική οπτική νευροπάθεια.

Μεταβολικές διαταραχές όπως ο ΣΔ, η δυσθυροειδοπάθεια, η κακοήθης αναιμία από έλλειψη Β12.

Μεταλοιμώδεις λοιμώξεις (ιλαρά, παρωτίτιδα, λοιμώδης μονοπυρήνωση, κρυπτοκοκκική μηνιγγίτιδα).

Χωροκατακτητικές παθήσεις του εγκεφάλου:
το κρανιοφαρυγγίωμα
το αδένωμα της υπόφυσης
το μηνιγγίωμα
το γλοίωμα

Παθήσεις του οπτικού χιάσματος:
αγγειακές βλάβες στο εξάγωνο του Willls.
υπερκλινοειδή ή υποκλινοειδή ανευρύσματα με προσβολή ή όχι του ΙΙΙ ή ΙV εγκεφαλικού νεύρου.

Φλεγμονώδεις επεξεργασίες:
Χιασματική νευρίτιδα.
Απομυελινωτικές νόσοι.
Εγκεφαλικά αποστήματα.
Μέση πυώδης ωτίτιδα με προσβολή των λεπτών μηνίγγων.
Οπτικοχιασματική αραχνοειδίτις
Μετά από ραχιαία αναισθησία, μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, σύφιλη ή φυματίωση.
____________________________________________________________________

Πίσω λοιπόν από μια πτώση της όρασης υποκρύπτονται μερικές φορές σοβαρές διαταραχές. Μην αμελείτε λοιπόν τα μάτια σας. Καταγράψτε το οπτικό σας σύστημα και αν για οποιοδήποτε λόγο αντιληφθείτε διαταραχές στην όραση σας, επισκεφτείτε τον Οφθαλμίατρο σας.

Posted in Άρθρα and tagged .