Τι περιλαμβάνει η οφθαλμολογική εξέταση για το γλαύκωμα;

Τι περιλαμβάνει η οφθαλμολογική εξέταση για το γλαύκωμα; 

Πλήρες οφθαλμολογικό ατομικό και οικογενειακό ιστορικό και οφθαλμολογική εξέταση με έμφαση την εξέταση της γωνίας του προσθίου θαλάμου, του οπτικού νεύρου, των οπτικών πεδίων και της ενδοφθάλμιας πίεσης είναι απαραίτητα για την εξέταση του γλαυκωματικού ασθενή.

Θέλουμε να γνωρίζουμε ποια ήταν η μέγιστη πίεση που είχε ποτέ ο ασθενής, πόσα χρόνια είναι με αντιγλαυκωματική αγωγή, ποιες είναι οι διακυμάνσεις της πιέσεως τα τελευταία χρόνια, εάν έχουν προηγηθεί χειρουργεία, πώς είναι η γενική του υγεία.

Η κατάσταση της γωνίας του προσθίου θαλάμου χρειάζεται ειδικά οπτικά πρίσματα για να απεικονισθεί και η γωνιοσκοπία αποτελεί κριτικό παράγοντα για τη διάγνωση του γλαυκώματος.

Χρησιμοποιώντας έναν από τους πολλούς τύπους γωνιοσκοπικών φακών που υπάρχουν μελετάμε τη περιφερική ίριδα, το περιφερικό κερατοειδή και το διηθητικό ηθμό για τη παρουσία κλειστής γωνίας, συνεχειών, φλεγμονωδών εστιών, τραυματικών αλλοιώσεων, όγκων ή άλλων βλαβών. Τα περισσότερα δευτεροπαθή γλαυκώματα και το γλαύκωμα κλειστής γωνίας δεν μπορούν να διαγνωστούν σωστά χωρίς γωνιοσκοπία.

Η κατάσταση του οπτικού νεύρου είναι το κλειδί για τη μελέτη της γλαυκωματικής βλάβης αφού το οπτικό νεύρο είναι αυτό που προσβάλλεται από το γλαύκωμα. Με τη βυθοσκόπηση μελετάμε την ανατομία και με τo οπτικό πεδίo τη λειτουργία του οπτικού νεύρου.

Η γλαυκωματική νευροπάθεια εύκολα αναγνωρίζεται στη βυθοσκόπηση στα προχωρημένα στάδια από την παρουσία κοίλανσης ιδιαίτερα αν η κοίλανση αυτή είναι εστιακή ή ασύμμετρη ανάμεσα στα δύο νεύρα.

Τα μοντέρνα οπτικά πεδία γίνονται με αυτόματα περίμετρα που προβάλουν σε συγκεκριμένα σημεία του οπτικού πεδίου φωτεινά σημεία διαφορετικής έντασης και καταγράφουν την ευαισθησία του οπτικού πεδίου.

Τέλος, η μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα είναι σημαντική αφού είναι και ο μοναδικός παράγοντας κινδύνου που μπορεί να τροποποιηθεί.

Posted in Άρθρα and tagged .