Παθήσεις βυθού

Έλεγχος με αναλυτή της ωχράς κηλίδας SLO like-image, En face και 3D ανάλυση με SD σύστημα οπτικής τομογραφίας συνοχής.

 • Ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας
 • Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια
 • Διαβητικό οίδημα ωχράς
 • Αγγειακές θρομβώσεις-αποφράξεις
 • Επιαμφιβληστροειδικές μεμβράνες
 • Ιδιοπαθής οπή της ωχράς
 • Σύνδρομο υαλοειδοαμφιβληστροειδικής έλξης
 • Κεντρική ορώδης χοριοαμφιβληστροειδοπάθεια
 • Παθολογική μυωπία
 • Τηλαγγειεκτασίες- Αγγειοειδείς ταινίες
 • Χοριοαμφιβληστροειδικές φλεγμονώδεις παθήσεις
 • Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια
 • Κυστοειδές οίδημα της ωχράς κηλίδας
 • Ρηγματογενής αποκόλληση αμφιβληστροειδούς
Posted in realeyes, υπηρεσίες.