Στραβισμός – η βασική εξέταση

Στραβισμός

Έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία του στραβισμού είναι ο μόνος τρόπος για την αποφυγή της αμβλυωπίας.

Στο Ιατρείο η εξέταση περιλαμβάνει τα εξής:

Λεπτομερές Ιστορικό:
Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε: Πότε παρατηρήθηκε για πρώτη φορά; Ποιο ματάκι φεύγει; Μήπως προηγήθηκε κάποιο νόσημα; Ποιες ήταν οι συνθήκες κύησης και τοκετού; Υπάρχουν στην οικογένεια άλλα περιστατικά στραβισμού ή μεγάλων διαθλαστικών ανωμαλιών;


Μέτρηση οπτικής οξύτητας:

Η οπτική οξύτητα μετριέται για μακριά (3μ), κοντά (0,33μ), με ή χωρίς γυαλιά για κάθε μάτι χωριστά και διόφθαλμα.

Η μέτρηση της οπτικής οξύτητας στα βρέφη δεν είναι δυνατή. Μόνο αδρή εκτίμηση μπορεί να γίνει όπως π.χ απο τον τρόπο που προσηλώνει το εξεταζόμενο μάτι και παρακολουθεί ένα στόχο ή από τις αντιδράσεις του βρέφους όταν καλύπτεται το άλλο μάτι.

Επισκόπηση: ΄

Παρατηρήστε τη θέση της κεφαλής του μικρού παιδιού.Σε μερικές περιπτώσεις στραβισμού αναπτύσσεται μια αντισταθμιστική θέση της κεφαλής που αποβλέπει στην εξουδετέρωση της παρέκκλισης ή που οφείλεται σε συγγενή νυσταγμό και ονομάζεται οφθαλμολογικό ραιβόκρανο.

Ένας στραβισμός μεγάλης γωνίας πιθανόν να είναι εμφανής με την απλή παρατήρηση των ματιών. Ένας λανθάνοντας  στραβισμός δεν μπορεί να διαγνωστεί παρά μόνο με τα ειδικά τεστ στραβισμού διότι τα μάτια κάτω από την επίδραση της ταύτισης δεν παρουσιάζουν έκδηλη παρέκκλιση.

Διάθλαση και κυκλοπληγία:
Σε κάθε ασθενή με διαταραχή ή υποψία διαταραχής οφθαλμοκινητικής ισσοροπίας είναι απαραίτητος ο σχολαστικός διαθλαστικός έλεγχος. Μέχρι πρότεινος αυτό ήταν εφικτό στα βρέφη παρά μόνο με τη σκιασκοπία και αυτό στα χέρια ενός έμπειρου εξεταστή και μόνο αν το μωρό ήταν σε καλή διάθεση και συνεργαζόταν.

Τώρα με την καινούργια τεχνολογία που διαθέτουμε στο κέντρο μας, μπορούμε εύκολα και αξιόπιστα από την ηλικία των 6 μηνών και άνω, να διαγνώσουμε τη μυωπία την υπερμετρωπία και τον αστιγματισμό και να χορηγήσουμε γυαλιά οράσεως από πολύ νωρίς εφόσον χρειάζεται.

Δοκιμασία κάλυψης-αποκάλυψης ή επαλλάσσουσας κάλυψης:

Είναι η πιο απλή αλλά ταυτόχρονα και η πιο ακριβής εξέταση για τη διάγνωση του στραβισμού και αποτελεί εξέταση ρουτίνας σε κάθε περίπτωση που υπάρχει κάποια διαταραχή της οφθαλμοκιν/τητας.  Με τη δοκιμασία αυτή καθορίζουμε το είδος του στραβισμού (συγκλίνων ή αποκλίνων), αν είναι λανθάνον ή έκδηλος και μετράμε τη γωνία του στραβισμού με πρίσματα.

Υπάρχουν διαφορετικές καταστάσεις που δίνουν την εντύπωση ότι υπάρχει στραβισμός ενώ τα μάτια στην πραγματικότητα δεν παρουσιάζουν καμία παρέκκλιση. Οι καταστάσεις αυτές περιγράφονται με τον όρο ψευδοστραβισμός και είναι οι ακόλουθες:

  • Μεγάλη απόσταση των έσω κανθών συνοδευόμενη από επίκανθο (πολύ συχνό στα βρέφη)
  • Ανατομικές ανωμαλίες των κόγχων
  • Ασυμμετρία του κρανίου και των βλεφάρων
  • Μεγάλη γωνία Κ ( η γωνία ανάμεσα στον οπτικό άξονα και τον άξονα της όρασης)

Παρατηρήστε τα μάτια των παιδιών σας και συνεχίστε να το κάνετε και όταν το παιδί μεγαλώσει γιατί εκτός από το συγγενή στραβισμό που γίνετε αντιληπτός την ημέρα της γέννησης, υπάρχει και ο επίκτητος στραβισμός που εμφανίζεται αργότερα στη πρώτη παιδική ηλικία ή ακόμα και μετά την ενηλικίωση.Αν δείτε ότι κάποιο μάτι <φεύγει> απευθυνθείτε στον οφθαλμίατρο σας και μην το αμελήσετε.

Posted in Άρθρα and tagged , , , .