Σχισμοειδείς λυχνίες – Συστήματα βιομικροσκόπισης TAKAGI

Οι κορυφαίες λυχνίες της αγοράς και τα πλέον  σύγχρονα συστήματα βιομικροσκόπησης με ιαπωνικά οπτικά πολλαπλών επιστρώσεων, φίλτρα προστασίας του αμφιβληστροειδούς από τη φωτοτοξικότητα και ψυχρό φωτισμό.

Είναι οι μοναδικές με ηλεκτρονικό zoom και με το κεντρικό χειριστήριο που διαθέτουν  καταχωρούν  μέσω απεικονιστικού συστήματος τα δεδομένα σε ηλεκτρονικό αρχείο υψηλής ανάλυσης, για την αξιόπιστη καταγραφή και παρακολούθηση των οφθαλμικών παθήσεων.

οφθαλμιατρος θηβα

Σχισμοειδείς λυχνίες – Συστήματα βιομικροσκόπισης TAKAGI

Posted in εξοπλισμός.