Τι είναι το οπτικό πεδίο;

Το οπτικό πεδίο είναι ο χώρος που μας περιβάλει όταν προσηλώνουμε σε ένα κεντρικό σημείο. Αυτός εκτείνεται 50 μοίρες άνω, 60 ρινικά, 70 κάτω και 90 μοίρες κροταφικά. Κάθε οπτική ίνα αντιπροσωπεύει ένα σημείο στο οπτικό μας πεδίο. Καθώς οι οπτικές ίνες καταστρέφονται, μαύρες κηλίδες εμφανίζονται. Αυτές οι μαύρες κηλίδες δεν γίνονται αντιληπτές έως ότου χαθεί το μεγαλύτερο μέρος του οπτικού νεύρου.

Ποιές άλλες παθήσεις μπορεί να δημιουργήσουν σε απώλεια των οπτικών πεδίων;

Διάφορες παθήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια του οπτικού πεδίου είτε κεντρικά (οπτικές νευροπάθειες, παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος,  ΗΕΩ, οπές της ωχράς κηλίδας, δυσροφία των κωνίων κτλ), είτε περιφερικά (μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια, αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, οπτική ατροφία Leber κτλ), η πιο συχνή όμως από όλες είναι το γλαύκωμα.

Τι συμβαίνει στο γλαύκωμα;

Στο γλαύκωμα συμβαίνει μια προοδευτική απώλεια των οπτικών ινών που οδηγεί σε προοδευτική απώλεια του οπτικού πεδίου και τελικά στη πλήρη απώλεια του ή αλλιώς στη τύφλωση. Παρά ταύτα, στις περισσότερες μορφές γλαυκώματος, ο ασθενής δεν θα αντιληφθεί κανένα σύμπτωμα πριν να είναι πολύ αργά.

Αρχόμενες αλλοιώσεις του οπτικού πεδίου δεν γίνονται αντιληπτές από τον ασθενή ο οποίος επίσης δεν μπορεί να καταλάβει τις μικρές διαφορές της επιδείνωσης του οπτικού του πεδίου χωρίς την απαραίτητα για το γλαύκωμα ειδική τεχνολογία. Η ειδική για το γλαύκωμα τεχνολογία για να μελετήσουμε τη λειτουργικότητα του οπτικού νεύρου ονομάζεται οπτικό πεδίο.

Πως εξελίσσεται η γλαυκωματική βλάβη στα οπτικά πεδία;

Ο τρόπος κατανομής των οπτικών ινών στον αμφιβληστροειδή παράγει οπτικά πεδία που έχουν χαρακτηριστική μορφολογία. Η απώλεια του οπτικού πεδίου από το γλαύκωμα ξεκινάει συνήθως από το φυσιολογικό τυφλό σημείο του οπτικού δίσκου, καμπυλώνει γύρω από τη κεντρική περιοχή και τελειώνει απότομα στον οριζόντιο άξονα ρινικά. Αυτά τα ελλείμματα του οπτικού πεδίου ονομάζονται τοξοειδή σκοτώματα. H απώλεια του ρινικού οπτικού πεδίου είναι αυτή που συνήθως εμφανίζεται πρώτα στο γλαύκωμα. 

Πότε γίνεται αντιληπτή η βλάβη στα οπτικά πεδία;

Πάνω από ένα εκατομμύριο οπτικές ίνες μεταφέρουν φυσιολογικά την οπτική πληροφορία από τους φωτουποδοχείς στα γαγγλιακά κύτταρα του αμφιβληστροειδούς και από εκεί μέσω του οπτικού νεύρου στον εγκέφαλο.

Ευτυχώς το απόθεμα των οπτικών ινών είναι μεγάλο και η λειτουργικότητα του οπτικού νεύρου παραμένει καλή και χωρίς σημαντικές αλλοιώσεις στα οπτικά πεδία έως ότου χαθεί  και το 50% ίσως των οπτικών ινών.