Χειρουργική βλεφάρων

Θηλώματα, ξανθελάσματα, χαλάζια και λοιπές μικροχειρουργικές παθήσεις των βλεφάρων σε περιπατητική βάση σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες στα λεγόμενα Day Surgery Unit. Επίσης μικροχειρουργική του σκληροκερατοειδικού ορίου και του επιπεφυκότα (πτερύγιο) με τη χρήση ή όχι μιτομυκίνης (ΜΜC).

Posted in realeyes, υπηρεσίες.