Τι είναι το χρωστικό γλαύκωμα;

Τι είναι το χρωστικό γλαύκωμα;

Το χρωστικό γλαύκωμα είναι ένα σχετικά σύνηθες γλαύκωμα και μια δυνητικά σοβαρή πάθηση και αφορά νέους ενήλικες. Τα προσβεβλημένα άτομα είναι συνήθως μύωπες άνδρες 30-50 ετών.

Χαρακτηρίζεται από την εναπόθεση κοκκίων χρωστικής σε όλο το πρόσθιο ημιμόριο του οφθαλμού. Η διασπορά της χρωστικής είναι αποτέλεσμα μηχανικής τριβής μεταξύ της οπίσθιας επιφάνειας της ίριδος και της πρόσθιας επιφάνειας των ινών της ζιννείου ζώνης και προκαλείται από εκσεσημασμένη προς τα πίσω κάμψη του περιφερικού τμήματος της ίριδας. 

Η χρωστική αυτή κυκλοφορεί ελεύθερα στο υδατοειδές υγρό και όπως τα φύλλα από τα δέντρα κλείνουν την υδρορροή του μπαλκονιού μας όταν βρέχει, έτσι και αυτή πηγαίνει και αποφράσει το διηθητικό ηθμό από όπου αποχετεύεται το υδατοειδές υγρό αυξάνοντας έτσι την ενδοφθάλμιο πίεση και προκαλώντας γλαύκωμα.

Η αύξηση της ενδοφθάλμιου πιέσεως μπορεί να προκαλέσει παροδικό θάμβος στην όραση και αμβλύ πόνο στα μάτια αλλά όπως και τα περισσότερα γλαυκώματα, μπορεί και να περάσει απαρατήρητη για πολλά χρόνια μέχρις ότου σοβαρές βλάβες να έχουν μόνιμα εγκατασταθεί.  

Η εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία μεταξύ άλλων θα δείξει εναπόθεση χρωστικής στο κερατοειδικό ενδοθήλιο(άτρακτος του Krukenberg) ή στο φακό, απώλεια του μελάγχρου επιθηλίου από τη μέση περιφέρεια της ίριδας και πολύ έντονη χρωστική στη γωνιοσκοπία. Η πρόγνωση είναι μακροχρονίως σχετικά καλή και η θεραπεία όμοια με αυτή του γλαυκώματος ανοιχτής γωνίας.

Posted in Άρθρα and tagged .