ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

Συμβουλευτείτε τους παρακάτω πίνακες για τα ωράρια των ιατρείων μας στη Θήβα και το Σχηματάρι.

ΘΗΒΑ


Πρωϊ Απόγευμα
Δευτέρα 08:30 – 16:00
Τετάρτη 08:30 – 16:00
Πέμπτη 08:30 – 14:00
Παρασκευή 17:30 – 21:00

 

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ


Πρωϊ Απόγευμα
Τρίτη 18:00 – 21:00
Πέμπτη 18:00 – 21:00
Παρασκευή 09:00 – 13:30

 

Posted in realeyes.