ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

Συμβουλευτείτε τους παρακάτω πίνακες για τα ωράρια των ιατρείων μας στη Θήβα και το Σχηματάρι.

ΘΗΒΑ


Πρωϊ Απόγευμα
Δευτέρα 09:00 – 15:00
Τετάρτη 09:00 – 16:00
Πέμπτη  17:30 – 21:00
Παρασκευή  9:00 – 14:00

 

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ


Πρωϊ Απόγευμα
Τρίτη 18:00 – 21:00
Πέμπτη  9:00 -12:00

 

Posted in realeyes.