Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας και η λήψη ασπιρίνης

 Άμστερνταμ-Νοέμβριος 2011 – η λήψη ασπιρίνης καθημερινά είναι δυνατόν να αυξάνει τον κίνδυνο για την ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας.

Μια μελέτη υπολόγισε τη συχνότητα ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας σε άτομα που έπαιρναν ασπιρίνη καθημερινά και διαπίστωσε αύξηση της συχνότητας αυτής σε σύγκριση με άτομα που δεν έπαιρναν ασπιρίνη.

Η μελέτη περιλάμβανε 4.691 άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω και οι ερευνητές ερεύνησαν την παρουσία της ΗΕΩ στα άτομα αυτά και τη συχνότητα με την οποία έπαιρναν χαμηλές δόσεις ασπιρίνης (Salospir).
Πρόωρη ξηρή και προχωρημένη υγρή ΗΕΩ συνδέθηκαν με τη συχνή χρήση ασπιρίνης και μάλιστα όσο πιο συχνή ήτανε η χρήση της ασπιρίνης τόσο περισσότερο αυξανόταν η πιθανότητα να εμφανιστεί η μια ή η άλλη μορφή.Με άλλα λόγια, όσοι ελάμβαναν ασπιρίνη ημερησίως είχαν περισσότερες πιθανότητες για τη ΗΕΩ από εκείνους που έπαιρναν την ασπιρίνη σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

«Εάν μελλοντικές μελέτες υποστηρίξουν τα αποτελέσματά μας, τότε μπορεί να χρειαστεί να γίνουν συστάσεις σχετικά με ασπιρίνη σε ανθρώπους που πάσχουν από ΗΕΩ», δήλωσε ο επικεφαλής της ομάδας έρευνας Paulus TVM de Jong, MD, PhD, σε δελτίο Τύπου. «Είναι πιθανόν ότι η αύξηση του κινδύνου της ΗΕΩ να υπερισχύει των ενδεχομένων προστατευτικών οφελών από την ασπιρίνη σε ορισμένους ασθενείς, αλλά πρέπει να μάθουμε περισσότερα για τη δόση, τη διάρκεια χρήσης και για άλλους παράγοντες για να μπορέσουμε συγκεκριμένα να προβούμε σε συστάσεις.”

Ο λόγος συσχέτισης ΗΕΩ και ασπιρίνης δεν εξηγήθηκε και τα αποτελέσματα είναι σε αναμονή μέχρι να επιβεβαιωθούν από άλλες μελέτες. Εξάλλου μια προηγούμενη μελέτη σε γυναίκες συσχέτισε την χρήση ασπιρίνης και την έλλειψη ΗΕΩ.

Posted in Άρθρα and tagged , .