Συντάκτης: Emmanouil Gogos

Ενδοφθάλμια Πίεση

Το μάτι είναι σαν μια μπάλα και χρειάζεται να διατηρήσει ένα επίπεδο πιέσεως (ενδοφθάλμια πίεση) προκειμένου να λειτουργήσει σωστά.

Παλαιότερα η μέτρηση του επιπέδου της ενδοφθάλμιας πιέσης χρησιμοποιείτο για να καθορίσει τη διάγνωση του γλαυκώματος. Είναι όμως γνωστό εδώ και πολλές δεκαετίες, ότι υπάρχουν μάτια με υψηλές πιέσεις που δεν έχουν γλαύκωμα και μάτια με χαμηλές πιέσεις που έχουν γλαύκωμα, ιξού και το γλαύκωμα χαμηλής πιέσεως που υπάρχει έως ξεχωριστή κλινική οντότητα.

Έτσι λοιπόν η ενδοφθάλμια πίεση θεωρείται πλέον ως παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη του γλαυκώματος. Άλλοι παράγοντες κινδύνου είναι το οικογενειακό ιστορικό, η προχωρημένη ηλικία κτλ.

Πώς γίνεται η μέτρηση της ενδοφθάλμιου πιέσεως;

Η μέτρηση της ενδοφθάλμιου πιέσεως γίνεται πλέον με διάφορες συσκευές (τονόμετρα) όπως το τονόμετρο αέρος, το Pascal, ή το ORA (Ocular response analyser).

Οι καινούργιες αυτές τεχνολογίες προσφέρουν άνεση και ευκολία, η πιο συχνά όμως μέθοδος μέτρησης της ενδοφθάλμιας πιέσης παραμένει η μέτρηση με το τονόμετρο επιπέδωσης τύπου Goldman στη σχισμοειδή λυχνία. Παρότι η μέτρηση της πιέσεως με το τονόμετρο Goldman εξαρτάται από το πάχος και τις βιο-μηχανικές ιδιότητες του κερατοειδούς (δίνει π.χ λανθασμένα αποτελέσματα σε λεπτούς κερατοειδείς-όπως σε μάτια που έχουν κάνει Lasik) , ακόμα και σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς παγκοσμίως.

Η μέση τιμή πιέσεως είναι 16mmHg με εύρος από 10-20 mmHg. Ενδοφθάλμιος πίεση πάνω από 20mmHg θεωρείται ύποπτη και μπορεί να είναι ο πρόδρομος ανάπτυξης γλαυκώματος.

Πώς σχετίζεται η ενδοφθάλμια πίεση με το γλαύκωμα;

Η μεγάλη πλειονότητα των περιστατικών με γλαύκωμα σε Ευρώπη και Αμερική σχετίζεται με υψηλή ενδοφθάλμια πίεση. Υψηλή ενδοφθάλμια πίεση προκύπτει είτε από υπερβολική παραγωγή του υδατοειδούς υγρού από το ακτινωτό σώμα είτε από παρεμπόδιση της αποχέτευσης του από το διηθητικό ηθμό (γωνία προσθίου θαλάμου).

Στη πραγματικότητα ,όλες σχεδόν οι μορφές αυξημένης ενδοφθάλμιας πίεσης προκύπτουν από κάποια μορφή παρεμπόδισης της αποχέτευσης του υδατοειδούς υγρού από το διηθητικό ηθμό.

Υπάρχει πάντα υψηλή ενδοφθάμια πίεση στο γλαύκωμα;

Υπάρχουν ασθενείς που έχουν μια προοδευτική οπτική νευροπάθεια αλλά σπάνια ή σχεδόν ποτέ αυξημένη πίεση. Αντιπαραθέσεις υπάρχουν ανάμεσα στους ερευνητές αν οι άνθρωποι αυτοί  έχουν νεύρα ιδιαίτερα ευαίσθητα στην ενδοφθάλμια πίεση, ή εάν άλλοι παράγοντες, όπως η μη καλή αιμάτωση ή οξυγόνωση του οπτικού νεύρου, προκαλούν οπτική νευροπάθεια. Η γλαυκωματική οπτική νευροπάθεια χωρίς υψηλή πίεση ονομάζεται ‘γλαύκωμα χαμηλής πιέσεως’ ή ‘γλαύκωμα φυσιολογικής πιέσεως’.

 

Corneal Inlays & Onlays

Tα κερατοειδικά ενθέματα είναι βιοσυμβατά υλικά που εισάγονται στην εξωτερική επιφάνεια του ματιού, τον κερατοειδή. Αν οι τρέχουσες και μελλοντικές κλινικές δοκιμές στεφθούν με επιτυχία, οι συσκευές αυτές θα μπορέσουν να αποτελέσουν σύντομα μια νέα μορφή χειρουργικής διόρθωσης της πρεσβυωπίας.

Τα κερατοειδικά ένθετα μεταβάλλουν τον τρόπο με τον οποίο οι ακτίνες του φωτός εισέρχονται στο μάτι όπως  το lasik ή οι φακοί επαφής. Σε αντίθεση όμως με τους φακούς επαφής, οι συσκευές αυτές δεν απαιτούν τακτική αφαίρεση ή συνεχή φροντίδα και διαφέρουν από τους ενδοφακούς (τους χειρουργικά εμφυτεύσιμους φακούς), επειδή τοποθετούνται μέσα στον κερατοειδή και έχουν τέτοια δομή ώστε να «συγχωνεύονται» με τον κερατοειδή. (περισσότερα…)

Καταρράκτης ματιών

Ο καταρράκτης είναι η θόλωση του κρυσταλλοειδούς φακού του ματιού. Μπορεί να παρομοιαστεί σαν ένα παράθυρο που είναι παγωμένο ή είναι λερωμένο και κίτρινο.

(περισσότερα…)

yag-laser

Laser Μυωπίας, πως γίνεται;

Το lasik (laser μυωπίας) είναι μια χειρουργική μέθοδος που διαρκεί λίγα λεπτά, γίνεται χωρίς ολική αναισθησία, δεν έχει πόνο και δεν απαιτεί νοσηλεία. (περισσότερα…)

παιδοφθαλμολογία

10 tips που θα πρέπει να σας οδηγήσουν στον οφθαλμίατρο

Η τακτική παρακολούθηση της όρασης του παιδιού μας και οφθαλμολογική μέριμνα είναι απαραίτητη. Ενδιάμεσα όμως υπάρχουν σημεία τα οποία θα πρέπει να κινήσουν υποψίες και να μας οδηγήσουν στον οφθαλμίατρο.

(περισσότερα…)

οπτικό νεύρο

Όσα θέλετε να μάθετε για το οπτικό νεύρο

Το οπτικό νεύρο είναι το καλώδιο που συνδέει το μάτι με τον εγκέφαλο. ‘Όπως τα ηλεκτρικά καλώδια αποτελούνται από πολλά σύρματα και μεταφέρουν το ρεύμα, έτσι και το οπτικό νεύρο αποτελείται από πολλές οπτικές ίνες και μεταφέρει την εικόνα από τα μάτια στον εγκέφαλο.Αν πάψει να λειτουργεί και να μεταφέρει την πληροφορία αυτή τότε επέρχεται η τύφλωση.

(περισσότερα…)

χρωστικό γλαύκωμα

Τι είναι το χρωστικό γλαύκωμα;

Το χρωστικό γλαύκωμα είναι ένα σχετικά σύνηθες γλαύκωμα και μια δυνητικά σοβαρή πάθηση και αφορά νέους ενήλικες. Τα προσβεβλημένα άτομα είναι συνήθως μύωπες άνδρες 30-50 ετών.

Χαρακτηρίζεται από την εναπόθεση κοκκίων χρωστικής σε όλο το πρόσθιο ημιμόριο του οφθαλμού. Η διασπορά της χρωστικής είναι αποτέλεσμα μηχανικής τριβής μεταξύ της οπίσθιας επιφάνειας της ίριδος και της πρόσθιας επιφάνειας των ινών της ζιννείου ζώνης και προκαλείται από εκσεσημασμένη προς τα πίσω κάμψη του περιφερικού τμήματος της ίριδας. 

Η χρωστική αυτή κυκλοφορεί ελεύθερα στο υδατοειδές υγρό και όπως τα φύλλα από τα δέντρα κλείνουν την υδρορροή του μπαλκονιού μας όταν βρέχει, έτσι και αυτή πηγαίνει και αποφράσει το διηθητικό ηθμό από όπου αποχετεύεται το υδατοειδές υγρό αυξάνοντας έτσι την ενδοφθάλμιο πίεση και προκαλώντας γλαύκωμα.

Η αύξηση της ενδοφθάλμιου πιέσεως μπορεί να προκαλέσει παροδικό θάμβος στην όραση και αμβλύ πόνο στα μάτια αλλά όπως και τα περισσότερα γλαυκώματα, μπορεί και να περάσει απαρατήρητη για πολλά χρόνια μέχρις ότου σοβαρές βλάβες να έχουν μόνιμα εγκατασταθεί.

Η εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία μεταξύ άλλων θα δείξει εναπόθεση χρωστικής στο κερατοειδικό ενδοθήλιο (άτρακτος του Krukenberg) ή στο φακό, απώλεια του μελάγχρου επιθηλίου από τη μέση περιφέρεια της ίριδας και πολύ έντονη χρωστική στη γωνιοσκοπία.

Η πρόγνωση είναι μακροχρονίως σχετικά καλή και η θεραπεία όμοια με αυτή του γλαυκώματος ανοιχτής γωνίας.

Στραβισμός – η βασική εξέταση

Έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία του στραβισμού είναι ο μόνος τρόπος για την αποφυγή της αμβλυωπίας.

Στο Ιατρείο η εξέταση περιλαμβάνει τα εξής:

Λεπτομερές Ιστορικό: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε: Πότε παρατηρήθηκε για πρώτη φορά; Ποιο ματάκι φεύγει; Μήπως προηγήθηκε κάποιο νόσημα; Ποιες ήταν οι συνθήκες κύησης και τοκετού; Υπάρχουν στην οικογένεια άλλα περιστατικά στραβισμού ή μεγάλων διαθλαστικών ανωμαλιών;

(περισσότερα…)

Γλαυκωμα

Γλαύκωμα κλειστής γωνίας

Το οξύ γλαύκωμα κλειστής γωνίας είναι μια επείγουσα κατάσταση και οφείλεται στο κλείσιμο της γωνίας από την ίριδα όταν πιέζεται μπροστά από το φακό του ματιού. Αυτό δημιουργεί ένα κορικό αποκλεισμό, κλείνει δηλαδή η δίοδος κυκλοφορίας του υδατοειδούς υγρού από τον οπίσθιο στον πρόσθιο θάλαμο.

(περισσότερα…)

μυωπια-παιδια

Μυωπία. Μπορούμε στα αλήθεια να τη νικήσουμε?

Πολλοί γονείς συχνά ανησυχούν για το γεγονός ότι τα παιδιά τους χρειάζονται γυαλιά για να βλέπουν ευκρινώς μακριά (μυωπία). Η ανησυχία τους γίνεται μεγαλύτερη όταν βλέπουν στο οφθαλμολογικό εξεταστήριο, πόσο κακή είναι η όραση τους χωρίς γυαλιά αλλά και πώς, χρόνο με το χρόνο, τα νούμερα στις συνταγές γίνονται όλο και μεγαλύτερα.

(περισσότερα…)