Ενδουαλοειδικές ενέσεις

παθησεις-βυθου

Αnti-VEGF παράγοντες (Lucentis- Εylea) εγχύονται στον οφθαλμό για τη θεραπεία της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας (ΗΕΩ).

Τι είναι η ωχρά κηλίδα;

Η ωχρά κηλίδα είναι μια μικρή περιοχή στο πίσω μέρος το ματιού, διαμέτρου περίπου 1,5 mm στο κέντρο της οποίας βρίσκεται το κεντρικό βοθρίο που μας επιτρέπει να διαβάζουμε, να αναγνωρίζουμε πρόσωπα, να βλέπουμε τηλεόραση, να χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή και γενικότερα να αναγνωρίζουμε τις λεπτομέριες.

Τι είναι η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας;

H ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας είναι μια πάθηση η οποία προσβάλει το κεντρικό βοθρίο και διακρίνεται σε δύο μορφές: η ξηρά μορφή και η υγρά μορφή. Η ξηρά μορφή είναι λιγότερο σοβαρή από την υγρά μορφή αλλά και οι δύο μορφές προκαλούν βλάβη στην κεντρική όραση.

Διατρέχω κίνδυνο;

Όπως για πολλές παθήσεις έτσι και την ΗΕΩ υπάρχουν παράγοντες κινδύνου οι οποίοι σας θέτουν σε αυξημένο κίνδυνο. Κάποιοι από αυτούς είναι τροποποιήσιμοι ενώ άλλοι όχι:

  • Κάπνισμα
  • Δίαιτα χαμηλή σε αντιοξειδωτικές βιταμίνες και ιχνοστοιχεία
  • Υψηλή αρτηριακή πίεση
  • Παχυσαρκία
  • Ηλικία. Το ποσοστό ΗΕΩ φτάνει το 40% των ατόμων ηλικίας άνω των 75 ετών.
  • Οικογενειακό ιστορικό. Έως και 3 φορές μαγαλύτερος κίνδυνος σε μέλη οικογένειας 1 βαθμού ( γονείς- αδέρφια)
  • Φύλο. Οι γυναίκες είναι περισσότερο ευπαθείς.
  • Φυλή. Τα άτομα καυκασιανής φυλής διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο.

Πώς γίνεται η διάγνωση;

Η διάγνωση της ΗΕΩ γίνεται κατά τη διάρκεια ενός οφθαλμολογικού ελέγχου ρουτίνας με βυθοσκόπηση. Στις μέρες μας η οπτική τομογραφία συνοχής (OCT), είναι η βασική εξέταση στην οποία πρέπει να υποβάλλονται όλοι οι άνθρωποι με ΗΕΩ για τη διάκριση μεταξύ ξηράς και υγράς μορφή, την επιλογή και την παρακολούθηση της θεραπείας που θα απαιτηθεί.

Ποια είναι η θεραπεία;

Η θεραπεία της ΗΕΩ εστιάζει στην παρακολούθηση και επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου. Στην υγρά μορφή η θεραπεία με ενδουαλοειδικές εγχύσεις antiVEFG είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική αν η διάγνωση γίνει πρώιμα ώστε να αναχαιτιστεί ή να καθυστερήσει η απώλεια της όρασης.