Παθήσεις Βυθού

παθησεις-βυθου

Έλεγχος με αναλυτή της ωχράς κηλίδας SLO like-image, En face και 3D ανάλυση με SD σύστημα οπτικής τομογραφίας συνοχής.

 • Ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας
 • Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια
 • Διαβητικό οίδημα ωχράς
 • Αγγειακές θρομβώσεις-αποφράξεις
 • Επιαμφιβληστροειδικές μεμβράνες
 • Ιδιοπαθής οπή της ωχράς
 • Σύνδρομο υαλοειδοαμφιβληστροειδικής έλξης
 • Κεντρική ορώδης χοριοαμφιβληστροειδοπάθεια
 • Παθολογική μυωπία
 • Τηλαγγειεκτασίες- Αγγειοειδείς ταινίες
 • Χοριοαμφιβληστροειδικές φλεγμονώδεις παθήσεις
 • Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια
 • Κυστοειδές οίδημα της ωχράς κηλίδας
 • Ρηγματογενής αποκόλληση αμφιβληστροειδούς

Laser σε μήκος κύματος 193 nm για την αντιμετώπιση του διαβητικού οιδήματος της ωχράς κηλίδας, της παραγωγικής διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας και για την περιχαράκωση ρωγμών σε περίπτωση αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς.