Γλαύκωμα – SLT

γλαυκωμα

Πλήρης έλεγχος και παρακολούθηση του γλαυκωματικού ασθενούς με όλη τη διαθέσιμη παγκοσμίως τεχνολογία.

  • Τονομέτρηση – καμπύλη πιέσεως
  • Γωνιοσκοπία στη σχισμοειδή λυχνία
  • Γωνιοσκοπία με SD-OCT προσθίου ημιμορίου
  • Βυθοσκόπηση
  • Απεικόνιση του οπτικού νεύρου και της περιθηλαίας στοιβάδας των οπτικών ινών με SD-OCT υψηλής ανάλυσης
  • Οπτικά πεδία

Laser σε μήκος κύματος 532 nm για τη laser θεραπεία του γλαυκώματος.

Τι είναι το γλαύκωμα;

Το γλαύκωμα είναι μια νευροεκφυλιστική νόσος, όπως η νόσος Parkinson και η νόσος Alzheimer. Προσβάλει το οπτικό νεύρο, το καλώδιο που συνδέει το μάτι με τον εγκέφαλο το οποίο χάνει σταδιακά τα νευρικά του κύτταρα. Η βλάβη αυτή  είναι προοδευτική και  μη αναστρέψιμη.

Αν έχω γλαύκωμα θα το καταλάβω;

Το γλαύκωμα είναι υπεύθυνο για την τύφλωση 8 εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως, δεν δίνει συμπτώματα και όταν δώσει είναι πολύ αργά για να επέμβουμε. Η πρόληψη, στην προκειμένη νόσο, αποκτά εξαιρετικής σημασίας χαρακτήρα.

Πως γίνεται η διάγνωση του γλαυκώματος;

Η διάγνωση γίνεται βάση δύο χαρακτηριστικών: εμφανείς αλλοιώσεις στο οπτικό νεύρο που διαπιστώνεται με μια απλή οφθαλμολογική εξέταση και απώλεια της περιφερικής όρασης που διαπιστώνεται με το οπτικά πεδία. Οι σωστά ενημερωμένοι ασθενείς δεν ρωτάνε «γιατρέ ποια είναι η πίεση μου» αλλά «γιατρέ πώς είναι το νεύρο μου».

Πως εξετάζεται το οπτικό νεύρο;

Το οπτικό νεύρο το εξετάζουμε με τη βυθοσκόπηση στη σχισμοειδή λυχνία, με ειδική  Fundus Camera και με OCT- οπτική τομογραφία συνοχής. Η μελέτη του οπτικού νεύρου είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί θα μας καθορίσει την πίεση στόχο, την ενδοφθάλμια πίεση δηλαδή που θα πρέπει να έχει ο ασθενής, ώστε να μην υπάρξει επιδείνωση του γλαυκώματος και απώλεια της όρασης.

Κάθε πότε πρέπει να εξετάζεται ο γλαυκωματικός ασθενής;

Ένας πλήρης έλεγχος του γλαυκώματος με Οπτικά Πεδία, Παχυμετρία, Fundus Camera και OCT θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, ενώ ο έλεγχος της ενδοφθάλμιας πιέσεως τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο στους σωστά ρυθμισμένους ασθενείς. Στα βαριά γλαυκώματα ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να είναι πιο στενός γιατί η εξέλιξη της βλάβης είναι αυτή που θα μας καθορίσει τι είδους παρέμβαση θα κάνουμε.

Υπάρχει χειρουργείο για το γλαύκωμα;

Ναι υπάρχει χειρουργείο για το γλαύκωμα αλλά το χειρουργείο δεν έχει σκοπό να αποκαταστήσει τη ζημιά του  οπτικού νεύρου αλλά  να ρυθμίσει την ενδοφθάλμια πίεση. Οι επιλογές είναι πολλές όπως τα MIGS, η τραμπεκουλεκτομή ή η χρήση διάφορων βαλβίδων για την αποχέτευση του υδατοειδούς υγρού.