Χρόνιο γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας

Το μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων με γλαύκωμα πάσχουν από χρόνιο γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας. Αυτή είναι μια χρόνια ιδιοπαθής πάθηση που χαρακτηρίζεται από προοδευτική οπτική νευροπάθεια. Παρότι η αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση είναι ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου, μόνο οι μισοί ασθενείς με γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας έχουν υψηλή ενδοφθάλμια πίεση όταν μετρηθούν μια και μόνο φορά. Για αυτό, η μέτρηση […]

Γλαυκωμα

Πόσο συχνά χρειάζεται να δει τον Οφθαλμίατρο ένα άτομο με γλαύκωμα;

Από τη στιγμή που έχει τεθεί η διάγνωση και έχει ρυθμιστεί η θεραπεία, ο μέσος γλαυκωματικός ασθενής χρειάζεται να δει τον Οφθαλμίατρο 3-4 φορές το χρόνο και να κάνει οπτικά πεδία τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Διαβάστε περισσότερα: Τι είναι το οπτικό πεδίο; Τι είναι το οπτικό νεύρο; Τι περιλαμβάνει η οφθαλμολογική εξέταση για το […]

ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας

Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας – Παράγοντες κινδύνου!

Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση της Ηλικιακής Εκφύλισης της Ωχράς Κηλίδας; Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας είναι: • Γήρανση. Η προχωρημένη μορφή της ΗΕΩ εμφανίζεται σε λιγότερο από 1% των ανθρώπων στα 60 τους και σε περισσότερο από 15% των ανθρώπων στα 90 τους, σύμφωνα με το Canadese Medical Association Journal […]

Η ανατομία του οπτικού συστήματος & παθήσεις του ΚΝΣ (Κεντρικού Νευρικού Συστήματος).

Περίπου τo 10% των οπτικών ινών φέρονται στον προτετραδυμικό πυρήνα όπου εξυπηρετούνται τα οπτοκινητικά ανακλαστικά και τα ανακλαστικά του φωτός. Οι έξι αναδιπλούμενες στοιβάδες των κυττάρων του έξω γονατώδους σώματος δέχονται χιασμένες (1-4-6) και αχίαστες (2-3-5) ίνες ιεραρχικά και από τα δύο μάτια. Μετά την έξοδο τους από το έξω γονατώδες σώμα κατά το οπίσθιο […]

Γλαύκωμα – Τι θεραπείες υπάρχουν;

Αν και είναι γνωστό ότι δεν έχουν όλοι οι ασθενείς με γλαύκωμα αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση και ότι πολλές γλαυκωματικές βλάβες του οπτικού νεύρου δεν μπορούν να αποδοθούν σε βλάβη από αυξημένη πίεση, ο μοναδικός τρόπος για να ελέγξουμε τη νόσο είναι να μειώσουμε την ενδοφθάλμια πίεση. Υπάρχουν όμως μερικοί άτυχοι ασθενείς που είτε διαγνώστηκαν αργά με προχωρημένη […]

Τι είναι το οπτικό πεδίο;

Τι είναι το οπτικό πεδίο; Το οπτικό πεδίο είναι ο χώρος που μας περιβάλει όταν προσηλώνουμε σε ένα κεντρικό σημείο. Αυτός εκτείνεται 50 μοίρες άνω, 60 ρινικά, 70 κάτω και 90 μοίρες κροταφικά. Κάθε οπτική ίνα αντιπροσωπεύει ένα σημείο στο οπτικό μας πεδίο. Καθώς οι οπτικές ίνες καταστρέφονται, μαύρες κηλίδες εμφανίζονται. Αυτές οι μαύρες κηλίδες […]

Ενδοφθάλμια Πίεση

Τι είναι η ενδοφθάλμια πίεση; Το μάτι είναι σαν μια μπάλα και χρειάζεται να διατηρήσει ένα επίπεδο πιέσεως (ενδοφθάλμια πίεση) προκειμένου να λειτουργήσει σωστά. Παλαιότερα η μέτρηση του επιπέδου της ενδοφθάλμιας πιέσης χρησιμοποιείτο για να καθορίσει τη διάγνωση του γλαυκώματος. Είναι όμως γνωστό εδώ και πολλές δεκαετίες, ότι υπάρχουν μάτια με υψηλές πιέσεις που δεν […]

Το οπτικό νεύρο.

Τι είναι το οπτικό νεύρο; Το οπτικό νεύρο είναι το καλώδιο που συνδέει το μάτι με τον εγκέφαλο. ‘Οπως τα ηλεκτρικά καλώδια αποτελούνται από πολλά σύρματα και μεταφέρουν το ρεύμα, έτσι και το οπτικό νεύρο αποτελείται από πολλές οπτικές ίνες και μεταφέρει την εικόνα από τα μάτια στον εγκέφαλο.Αν πάψει να λειτουργεί και να μεταφέρει την πληροφορία αυτή τότε […]