Λένε για εμάς

καταρρακτης ματιων
Δεν υπέφερα, δεν φαινόμουν καν πως ήμουν χειρουργημένη.

Παναγιωτίδου Χάιδω – Καταρράκτης

Έκανα το χειρουργείο του καταρράκτη και το πρωί που σηκώθηκα η κουζίνα μου, άστραφτε!

Δεν υπέφερα, δεν φαινόμουν καν πως ήμουν χειρουργημένη.

Είμαι πολύ ευχαριστημένη.